Ymweld â'r sŵ

Ymweld â'r sŵ ~ Visitng the zoo

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Ar ein diwrnod olaf, ar ôl pryd o fwyd blasus iawn mewn bwyty lleol, penderfynon ni ymweld â'r sŵ ymlusgiaid ar bwys y Castell. Roedd e'n fwy nag yr oeddwn i wedi dychmygu gyda llawer o anifeiliaid  - nadroedd, pryfed cop, a hyd yn oed crocodeilod. Ar ôl ein hymweld aethon ni adre am yr hwyrddydd. ... ac yn pacio.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

On our last day, after a very delicious meal at a local restaurant, we decided to visit the reptile zoo near the Castle. It was bigger than I had imagined with many animals - snakes, spiders, and even crocodiles. After our visit, we went home for the evening. ... and packing.

Comments
Sign in or get an account to comment.