Golygfeydd dros y cefn gwlad

Golygfeydd dros y cefn gwlad ~ Views across the countryside

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Ar ôl diwedd yr enciliad, arhoson ni am ddiwrnod i gael cyfle edrych o gwmpas yr ardal.  Doeddwn ni ddim eisiau bod 'twristiaid' yn Vienna - er mae'r ddinas yn odidog - mae'n well i ni i aros i ddod i wybod am yr ardal lle ein ffrindiau ni yn fyw.   Wrth gwrs aethon ni am dro ac wrth gwrs hefyd aethon ni i'r castell.  Yn yr hwyrddydd gwnaethon ni ymlacio ac yn mwynhau cwmni ei gilydd.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

After the end of the retreat, we stayed for a day to have the opportunity to look around the area. We did not want to be 'tourists' in Vienna - although the city is magnificent - we prefer to stay to find out about the area where our friends live. Of course we went for a walk and of course we went to the castle. In the evening we relaxed and enjoyed each other's company.

Comments
Sign in or get an account to comment.