tridral

By tridral

Dydd Gwŷl Dewi

Dydd Gwŷl Dewi ~ Saint David's Day

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————


Rydw i wedi bod yn brysur ac wedi blino ers i mi wedi bod yn ôl o Awstria, felly rydw i'n gallu cydymdeimlo gyda'r Cennin Pedr hon sy'n edrych braidd wedi blino, hefyd.  Collais i'r orymdaith (eto) eleni, ond rydw i'n gobeithio cymryd rhan yn yr orymdaith y flwyddyn nesa.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————


I've been busy and tired since I've been back from Austria, so I can sympathise with this daffodil, which looks a little tired, too. I missed the parade (again) this year, but I hope to take part in the parade next year.

Comments
Sign in or get an account to comment.