Safbwyntiau

Safbwyntiau ~ Points of view

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Aethon ni allan gyda'r teulu ddydd Sul i fwyta cinio (mae'n bron traddodiadol).  Heddiw aethon ni i 'La Vita' ar Ffordd Wellfield yn y Rhath. Ces i Bitsa ac roedd e'n dda iawn.  Treulion ni weddill y dydd yn chwarae gyda'r plant yn y tŷ neu yn y parc.

Rydw i wedi bod yn meddwl am brynu camera sydyn sy'n printio ffotograffau ar unwaith, oherwydd fy mod i wedi bod yn darllen am David Hockney ar ei waith gyda 'joiners' neu ffotogyfosodiad.  Hoffais i ei steil oherwydd ei fod e'n gallu dangos mwy nag un peth ar unwaith. Heb gamera sydyn gwnes i feddwl y baswn i'n ceisio gyda meddalwedd 'Fotowall' ar fy nghyfrifiadur. Dydw i ddim yn Hockney, ond mae'n ddiddorol i geisio rhywbeth newydd.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We went out with the family on Sunday to eat lunch (it's almost traditional). Today we went to 'La Vita' on Wellfield Road in Roath. I got a Pizza and it was really good. We spent the rest of the day playing with the children in the house or in the park.

I've been thinking about buying a quick camera that prints photos straight away, because I've been reading about David Hockney on his work with 'joiners' or photomontages. I liked his style because he can show more than one thing at once. Without a quick camera I thought I'd try with 'Fotowall' software on my computer. I'm no Hockney, but it's interesting to try something new.

Comments
Sign in or get an account to comment.