tridral

By tridral

Penderfyniadau mawr

Penderfyniadau mawr ~ Big decisions

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

A just machine to make big decisions / Programmed by fellows with compassion and vision / We'll be clean when their work is done / We'll be eternally free yes and eternally young
-- Donald Fagen – I.G.Y. (International Geophysical Year)

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Bob tro y byddwn ni'n adeiladu, rydyn ni'n dinistrio'r beth oedd yna o'r blaen. Bob tro y byddwn ni'n adeiladu, mae gyda ni gyfle i ystyried yn ba fath o fyd y rydyn ni am fyw. Mae'r adeiladau yn gallu bod yma am ganrifoedd, felly mae'n dda i ystyried ein hetifeddiaeth i'n byd.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Every time we build, we destroy what was there before. Every time we build, we have the opportunity to consider what kind of world we want to live in. The buildings can be here for centuries, so it's good to consider our legacy to our world.

Comments
Sign in or get an account to comment.