tridral

By tridral

Rhywle arall

Rhywle arall ~ Somewhere else

"All we have to decide is what to do with the time that is given us." ― J.R.R. Tolkien, The Fellowship of the Ring

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Trwy'r dydd rydw i wedi bod yn teimlo fel y dylwn i fod rhywle arall, ac yn teimlo braidd yn euog amdano fe. Mae'n wir, dylen ni fod yn Wuppertal yn yr Almaen - ond penderfynon ni ddoe i ganslo'r ymweliad. Mae'n rhyfedd sut mae'r synnwyr i fod yn y lle anghywir yn parhau.

Roedd pobl braidd yn siomedig gyda'r canslo ond roedden nhw'n deall.  Nawr nawr dylen ni wneud ein gorau gyda'r amser sy'n sydyn yn rhydd
.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

All day I've been feeling like I should be somewhere else, and feeling a bit guilty about it. It's true, we should be at Wuppertal in Germany - but we decided yesterday to cancel the visit. It's strange how the sense of being in the wrong place continues.

People were a bit disappointed with the cancellation but understood. Now now we should do our best with the time that is suddenly free.

Comments
Sign in or get an account to comment.