tridral

By tridral

Rhagofal

Rhagofal ~ Precaution

Yna fe ddaeth realiti a rhwystro'r cynllun mawr… ~ But along came reality, and prevented that great plan…
--Elin Fflur, Ydio'n Deg

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Rydyn ni wedi penderfynu canslo ein hymweliad i'r Almaen.  Mae'n teimlo fel gormod o risg i ofyn pobl i deithio dros Ewrop ar adeg pan mae clefyd pandemig.  Felly rydyn ni'n mynd i aros gartre.  Efallai byddan ni'n trefnu rhywbeth yn yr Almaen yn y dyfodol.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We have decided to cancel our visit to Germany. It feels like too much of a risk to ask people to travel across Europe at a time when there is a pandemic. So we're going to stay home. We might organise something in Germany in the future.

Comments
Sign in or get an account to comment.