tridral

By tridral

Pen wedi'i esgeuluso

Pen wedi'i esgeuluso ~ Neglected head

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Felly, gyda'n hamser rhydd newydd penderfynon ni treulio diwrnod arall mewn enciliad - gan gynnwys eistedd wrth y pwll gyda phen wedi'i esgeuluso.  Baswn i'n dweud does dim problem gyda ni gyda 'hunan ynysu' - dyna beth rydyn ni'n ei wneud. Rydw i'n gobeithio bod pobol eraill yn gallu ffeindio rhywbeth defnyddiol a diddorol i wneud gyda'u hamser os maen nhw'n mewn cyfyngiad. Dymuniadau gorau i bawb ar yr adeg ryfedd hon

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

So with our new free time we decided to spend another day in retreat - including sitting by the pond with a neglected head. I'd say we have no problem with 'self isolation' - that's what we do. I hope other people can find something useful and interesting to do with their time if they are in confinement. Best wishes to all at this strange time.

Comments
Sign in or get an account to comment.