Teithio am ddim - mewn dwy ffordd wahanol

Teithio am ddim - mewn dwy ffordd wahanol ~ Free travel - in two different ways

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Oherwydd fy mod i'n ddigon hen nawr, es i i'r gwaith ar y bws, yn defnyddio fy ngherdyn i deithion am ddim.  Oherwydd dydw i ddim mor hen, rhedais i adre o'r gwaith, pum cilometr. Gwnes i fwynhau'r gwrthddweud.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Because I am old enough now, I went to work on the bus, using my card for free travel. Because I'm not so old, I ran home from work, five kilometers. I enjoyed the contradiction.

Comments
Sign in or get an account to comment.