tridral

By tridral

Fi, fel baban

Fi, fel baban ~ Me, as a baby

(Posted on Blipfoto 60 years later, on 2019-04-05)

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Ces i fy ngeni ar 2il Ebrill 1959 mewn tŷ ar Heol Gabriel, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd.  Roedd fy ewythr Ken yn ffotograffwr awyddus ac roedd e'n arfer tynnu ffotograffau ac yn datblygu nhw ei hunan.  Ar 5ed Ebrill 1959 tynnodd e'r ffotograff hwn pan roeddwn i'n ddim ond tri diwrnod oed. 60 mlynedd yn ddiweddarach ar 5 Ebrill 2019, roeddwn i'n meddwl y byddai'n dda ei bostio ar Blipfoto.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I was born on 2nd April 1959 in a house on Heol Gabriel, Whitchurch, Cardiff. My uncle Ken was a keen photographer and used to take photographs and develop himself. On 5th April 1959 he took this photograph when I was only three days old. 60 years later on 5 April 2019, I thought it would be good to post it on Blipfoto.

Comments
Sign in or get an account to comment.