Chwe deg mlynedd yn ôl heddiw

Chwe deg mlynedd yn ôl heddiw ~ Sixty years ago today

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Chwe deg mlynedd yn ôl heddiw tynnodd fy ewythr Ken ffotograff ohono i, dim ond tri diwrnod ar ôl ces i fy ngeni. Rydw i'n hapus i gael hen ffotograff ac rydw i'n ddiolchgar iddo fe am ysgrifennu dyddiad ar y gefn.  Gwnes i bostio'r ffotograff ar Blipfoto o dan ei dyddiad cywir (https://www.blipfoto.com/entry/2560717626036718833). Mae'n anodd credu faint o amser wedi pasio ers i'r ffotograff gael ei dynnu.  mae fel bod yn rhan o'ch hanes hynafol eich hun.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Sixty years ago today my uncle Ken took a photo of me, just three days after I was born. I'm happy to have an old photograph and I'm grateful to him for writing a date on the back. I posted the photograph on Blipfoto under its correct date (https://www.blipfoto.com/entry/2560717626036718833). It is hard to believe how long has passed since the photograph was taken. it's like being part of your own ancient history.

Comments
Sign in or get an account to comment.