Sêr

Sêr ~ Stars

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mwy o waith yn yr ardd heddiw - eithaf egnïol hefyd.  Rydyn ni'n meddwl ein bod ni wedi cwblhau'r rhan fwyaf o'r gwaith trwm - rydw i'n gobeithio ei fod yn wir. Mae rhaid i ni dal yn llosgi canghennau a dail felly treuliais i awr gyda choelcerth yn y cyfnos.  Treulion ni hefyd amser yn arbrofi gyda rhoi ein hymarfer Bwdist ar-lein gyda ffrydio ar Facebook.  Roedd e'n eithaf llwyddiannus.  Felly bydd ein cyfarfodydd dydd Mawrth un dechrau eto - o bell.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

More work in the garden today - quite active too. We think we've completed most of the heavy work - I hope it's true. We still have to burn branches and leaves so I spent an hour with a bonfire at dusk. We also spent time experimenting with putting our Buddhist practice online with streaming on Facebook. It was quite successful. So our Tuesday meetings will start again - at a distance.

Comments
Sign in or get an account to comment.