Hwyl fawr am byth

Hwyl fawr am byth ~ Goodbye forever

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Ar hyn o bryd rydyn ni'n mewn proses cyhoeddi llyfr arall - 'Goodbye Forever - miscelaneous memoirs of an English Lama' gan Ngakpa Chögyam. Cyhoeddi llyfr yn broses hir iawn gyda llawer o wirio manwl.  Rydyn ni wedi cyrraedd a'r pwynt lle rydyn ni'n edrych ar y copi printiedig cyntaf.  Treuliais i wythnos yn darllen y llyfr ac yn marcio fe gyda fy awgrymiadau ar gyfer newidiadau.  Heddiw treulion ni'r dydd yn gweithio trwy'r llyfr yn drafod yr awgrymiadau.  Ar ôl gweithio trwy'r dydd cyrhaeddon ni tudalen 247 - tua 125 tudalen i fynd. Mae'n broses hir iawn. Ar ôl i ni wneud y newidiadau byddan ni archebu copi arall ac yn ac ailadrodd y broses. Dydych chi byth yn cael gwared ar yr holl wallau - ond rydyn ni'n gwneud ein gorau i gael gwared â chymaint â phosibl.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We are currently in the process of publishing another book - 'Goodbye Forever - miscelaneous memoirs of an English Lama' by Ngakpa Chögyam. Publishing a book is a very long process with a lot of detailed checking. We've reached the point where we're looking at the first printed copy. I spent a week reading the book and marking it with my suggestions for changes. Today we spent the day working through the book discussing the suggestions. After working all day we arrived at page 247 - about 125 pages to go. It's a very long process. Once we have made the changes we will order another copy and repeat the process. You never get rid of all the errors - but we do our best to eliminate as many as possible

Comments
Sign in or get an account to comment.