tridral

By tridral

Disgwylgar

Disgwylgar ~ Expectant

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Ar ben yr ardd mae'n diflannu i driongl, fel lletem rhwng gerddi eraill. Mae'n ddamwain cynllunio - neu ddiffyg cynllunio - o'r amser cafodd y tŷ ei chodi. Rydyn ni'n rhoi deciau i lawr fel gwneud lle i eistedd yn yr haf, ond yn y gaeaf maen daw yn llawn o dail a dŵr glaw.  Rydyn ni'n gweithio ein ffordd y fyny'r ardd ac yn y pen draw byddwn ni'n clirio'r lle hwn fel ei bod yn lle dymunol i eistedd ac yn edrych ar yr ardd isod.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

At the top of the garden it disappears into a triangle, like a wedge between other gardens. It's a planning accident - or a lack of planning - from the time the house was built. We put decking down to make a place to sit in the summer, but in winter it becomes full of leaves and rainwater. We are working our way up the garden and will eventually clear this place so that it is a pleasant place to sit and look at the garden below.

Comments
Sign in or get an account to comment.