tridral

By tridral

Ugain blwyddyn mewn ugain diwrnod, mwy neu lai

Ugain blwyddyn mewn ugain diwrnod, mwy neu lai ~ Twenty years in twenty days, more or less

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Rydw i wedi gweithio yn y Brifysgol am bron ugain blwyddyn a nawr mae ugain diwrnod gwaith gyda fi tan i mi adael.  Hoffwn i adael pethau yn daclus os oes posibl ac yn rhoi fy nghyd-weithwyr y cyfle gorau i ddeall beth roeddwn i wedi bod yn gwneud.  Treuliais i'r diwrnod yn mynd trwy'r e-bostiau a ffeiliau i geisio gwneud synnwyr o bethau.  Mae mwy mwy i wneud yr wythnos nesa.

Es i allan i gael coffi gyda chyd-weithwr (sy'n gadael hefyd) ac roedd e'n fel roedden ni'n gallu treulio amser gyda’n gilydd bron fel pe bai am y tro cyntaf.  Mae pethau'n newid.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————


I've worked at the University for nearly twenty years and now I've got twenty working days until I leave. I would like to leave things tidy if possible and give my colleagues the best chance to understand what I had been doing. I spent the day going through the emails and files to try to make sense of things. There's more to do next week.

I went out to have a coffee with a colleague (who is also leaving) and it was like we could spend time together almost as if for the first time. Things are changing.

Comments
Sign in or get an account to comment.