tridral

By tridral

Amser mynd fel y gwynt

Amser mynd fel y gwynt ~ Time goes like the wind

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————


Mae'n ddiddorol edrych yn ôl ar y parti ddydd Sul.  Roedd e'n hyfryd, a nawr mae e wedi mynd. Roedd llawer o bobol yn yr ardd, a nawr dim ond fi.

Mae'n rhywbeth amlwg a teimladwy am ddigwyddiadau. Maen nhw'n cael ei theimlad ac awyrgylch eu hunain. Dych chi'n gallu cofio, ond doeddech ddim yn gallu yn mynd yn ôl yna.

Aeth ein gwestai olaf heddiw ac rydyn ni'n bwyta ac yfed bwyd a diod dros ben. Mae e wedi bod penwythnos da iawn ac rydyn ni'n mynd i gofio fe am amser hir.————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

It's interesting to look back at the party on Sunday. It was lovely, and now it's gone. There were lots of people in the garden, and now only me.

It's something obvious and poignant about events. They have their own feeling and atmosphere. You can remember, but you can't go back there.

Our last guest went today and we are eating and drink leftover food and drink. It's been a very good weekend and we're going to remember it for a long time.
<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--><!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->

Comments
Sign in or get an account to comment.