tridral

By tridral

Seremoni Tân Rhyng-ffydd

Seremoni Tân Rhyng-ffydd ~ Interfaith Fire Ceremony

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Rydyn ni'n cefnog'r Symudiad Rhyng-ffydd yn arbenig pan rydyn ni'n dathlu ein tebygrwydd a gwahaniaethau heb trio gwneud popeth yr un peth. Ddydd Sul gwnathon ni groeso llawer o bobol i'n tŷ ni am Seremoni Tân Bwdist fel rhan o gyfres digwyddiadau rhyng-fydd.

Ar dechrau'r dygwyddiad, gwnaeth Nor'dzin esbonio cyd-destyn y seremoni tân o fewn Bwdhaeth a beth oedd yn mynd i digwydd. Roedd e'n bwysig gwnaeth pobol yn deall a fasei pwyn lle gallen nhw ymuno i mewn.

I mewn un rhan o'r seremoni mae pobol yn gallu ysgrifennu rhywbeth ar darn o babur. Rhywbeth maen nhw eisiau newid, i dechrau neu i stopio. Hefyd mae'n nhw rhoi'r papur yn y tân i wneud yr ymrwymiad.

Rydyn ni'n gallu gweithio gyda phum elfen hefyn,mewn ffurf symbolaidd fel pum lliw, ac yn wneud dymuniad cryf er budd pobl.

Ar ôl y seremoni gwnaethon i gynnig lluniaeth - te a choffi, picau ar y maen a wafflau. Arosodd pobl i sgwrsio tra gwnaeth y plant yn archwilio'r ardd. Yn hwyr yny flwyddyn byddwn ni ymweld â crefyddau eraill i wedl beth maen nhw'n gwneud.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We support the Interfaith Movement, especially when we celebrate our similarities and differences without trying to make everything the same. On Sunday we welcomed many people to our house for a Buddhist Fire Ceremony as part of a series of interfaith events.

At the start of the event, Nor'dzin explained the context of the fire ceremony within Buddhism and what was going to happen. It was important that people understood the purpose of the ceremony, and how they could join in.

In one part of the ceremony people could write something on a piece of paper. Something they want to change, to start, or to stop. They could then put the paper in the fire to make the commitment.

We can also work with the five elements, in symbolic form, such as five colors on the thread cross, and make a strong wish for the benefit of people.

After the ceremony we offered refreshments - tea and coffee, Welsh cakes and waffles. People stayed to chat while the children explored the garden. Later in the year we will visit other religions to see what they are doing.

Comments
Sign in or get an account to comment.