Dau fyd

Dau fyd ~ Two worlds

In photography there is a reality so subtle that it becomes more real than reality.
—Alfred Stieglitz

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mewn ffuglen wyddonol mae straeon ble rhywun yn byw mewn dau fyd ar un pryd, neu ble maen nhw'n neidio o fyd i fyd, a does neb yn credu eu stori.  Ar hyn o bryd rydw i'n teimlo fel rydw i'n byw mewn dau fyd.  Yn yr un, rydw i'n parhau gweithio ar y Brifysgol am flynyddoedd.  Yn yr arall, rydw i'n gadael ar ddiwedd y mis.  Rydw i'n gallu teimlo'r ddau. Mae gwaith y Brifysgol yn parhau o gwmpas fi fel normal, tra rydw i'n ceisio gorffen popeth mewn ffordd daclus.

Sut fydd y stori yn dod i ben? Gwyliwch y gofod hwn!

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

In science fiction there are stories where someone lives in two worlds at one time, or where they jump from world to world, and no one believes their story. At the moment I feel like I live in two worlds. At the same time, I continue to work on the University for years. In the other, I leave at the end of the month. I can feel both. The work of the University continues around me as normal, while I try to finish everything in a tidy way.

How will the story end? Watch this space!

Comments
Sign in or get an account to comment.