tridral

By tridral

Gogoneddus

Gogoneddus ~ Glorious

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Weithiau, y dyddiau hyn, dydw i ddim yn gwybod diwrnod yr wythnos neu amser y dydd. Mae'n fath o ryddid rhyfedd a diddorol.  Mae llawer o amser cerdded i'r pentref ac yn edmygu'r blodau ar hyd y ffordd.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Sometimes these days, I don't know the day of the week or the time of the day. It's a strange and interesting kind of freedom. There's lots of time to walk to the village and admire the flowers along the way.

Comments
Sign in or get an account to comment.