tridral

By tridral

Y llawenydd o fod wedi ymddeol

Y llawenydd o fod wedi ymddeol ~ The joy of being retired


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Rhedais i 12C y bore 'ma.  Rydw i erioed wedi rhedeg mor hir.  Rhedais i i fyny'r Daith Taf i'r draffordd ac yn ôl i'r tŷ.  Mae'n ymarfer dda i 10C Caerdydd. 

Yn y prynhawn penderfynon ni i fynd am daith feicio. Eto aethon i i fyny'r Daith Taf, ond yr amser hwn, hyd at Gastell Coch.  Aethon ni i yn y goedwig i eistedd am dipyn cyn mynd adre.  Roedd y daith feicio yn fwy na 17C.  Mae beiciau trydan gyda ni ond roedd e'n dal pellter da. 

Gyda rhedeg 12C ac yn seiclo 17C, roeddwn i hapus gyda fy ymarfer corff heddiw.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I ran 12C this morning. I've never run so far. I ran up the Taff Trail to the motorway and back to the house. It is good practice for Cardiff 10K.

In the afternoon we decided to go for a bike ride. Again we went up the Taff Trail, but this time, up to Castell Coch. We went to the woods to sit for a while before going home. The cycle ride was more than 17K. We have electric bicycles but it was a good distance.

With 12K running and cycling 17K, I was happy with my exercise today.

Comments
Sign in or get an account to comment.