Awel ysgafn

Rydw i'n deffro yn gynnar yn y bore ar hyn o bryd - tua phedwar neu hanner wedi pedwar.  Mae'r awyr yn dechrau cael golau ar yr amser hwnnw. Mae'r amser gyda fi rhedeg a cherdded o gwmpas y bloc ac yna eistedd wrth y pwll yn yr ardd.  Mae'n eithaf cŵl yn y bore. cyn gwres y dydd, ac mae awel ysgafn tra rydw i'n eistedd. Mae'n dawel hefyd, ac eithrio am yr adar sy allu bod yn swnllyd weithiau. 

Rydw i wedi bod yn ceisio colli pwysau ac yn ceisio cadw'n ffit hefyd, dyna pam rydw i wedi dechrau rhedeg.  Mae'n ymddangos i fod yn bwysicach nawr rydw i'n yn y flwyddyn olaf fy mhumdegau. Roedd fy mam yn arfer dweud 'Use it or lose it', a gwnaeth hi'n ceisio mynd am dro bob dydd.  Nawr rydw i'n ceisio cymryd ei chyngor.


I'm waking up early in the morning at present - about four or a half past four. The sky starts to get light at that time.  I have time to run and walk around the block and then sit by the pool in the garden. It's pretty cool in the morning. before the heat of the day, and a there's a light breeze while I am sitting. It's also quiet, except for the birds that can sometimes be noisy.

I've been trying to lose weight and try to keep fit too, that's why I've started running. It seems to be more important now that I'm in the final year of my fifties. My mother used to say 'Use it or lose it', and she tried to go for a walk every day. Now I'm trying to take her advice.

Comments
Sign in or get an account to comment.