Tywydd Teg

Tywydd Teg ~ Fair Weather

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Roeddwn i edrych ymlaen at redeg y bore 'ma, ond roedd gan y tywydd syniadau gwahanol. Roedd y glaw yn drwm iawn a phenderfynais i fy mod i'n 'rhedwr tywydd teg'  ac i aros am ddiwrnod arall.

Treulion ni ychydig o oriau hwyl gyda Richard Sam a Zoe. Roedd hi'n dal yn bwrw glaw yn drwm, felly gwnaethon ni chwarae dan do gyda set adeiladu.

Rydw i'n gobeithio am dywydd teg yfory.————— ————— ————— ————— ————— ————— —————


I was looking forward to running this morning, but the weather had different ideas. The rain was very heavy and I decided I was a 'fair weather runner' and to wait another day.

We spent a few hours of fun with Richard Sam and Zoe. It was still raining heavily, so we played indoors with a construction set.

I'm hoping for a fair weather tomorrow.

Comments
Sign in or get an account to comment.