tridral

By tridral

Mynd fel malwen mewn côl-tar

Mynd fel malwen mewn côl-tar ~ To go at a snail's pace

(Lit: to go like a snail in coal tar)
(Ref: https://geiriaduracademi.org/)

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————


Mae'n llai nag wythnos i fynd tan y Caerdydd 10C, ac rydw i'n rhedeg 10C bob yn ail ddydd. Rydw i'n hapus fy mod i'n gallu rhedeg y pellter a does dim ots i fi am fy nghyflymder.  Rydw i'n gobeithio rhedeg dwywaith mwy - dydd Mercher a dydd Gwener cyn rhedeg ddydd Sul nesa. Rydw i byth yn rhedeg gyda grŵp o'r blaen.  Bydd e'n brofiad newydd a ddiddorol i mi.

Rydw i'n rhedeg yn gynnar yn y bore , pan mae'r tywydd yn gŵl.  Roedd gweddill y dydd yn rhy boeth i ni fynd allan.  Rydyn  ni'n hapus iawn i'r bobl oedd yn mwynhau Gŵyl y Banc heulog, ond mae'n well i ni dal dan do ac yn gweithio lle mae'n gŵl.


Rydw i erioed wedi rhedeg gyda grŵp o'r blaen.  Bydd e'n profiad newydd a ddiddorol i mi.

Rydw i'n rhedeg yn gynnar yn y bore , pan mae'r tywydd yn cŵl.  Mae'r gweddill y dydd yn rhy boeth i ni fynd allan.  Rydyn  ni'n hapus iawn i'r bobl sy'n mwynhau Gŵyl y Banc heulog, ond mae'n well i ni dal dan do ac yn gweithio lle mae'n cŵl.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

It's less than a week to go until the Cardiff 10K, and I'm running 10K every other day. I'm happy that I can run the distance and I don't care about my speed. I hope to run twice more - Wednesday and Friday before running next Sunday. I've never run with a group before. It will be a new and interesting experience for me.

I run early in the morning, when the weather is cool. The rest of the day was too hot for us to get out. We are very happy for the people who enjoyed the sunny Bank Holiday, but we prefer to stay indoors and work where it's cool.

Comments
Sign in or get an account to comment.