tridral

By tridral

Iechyd Da

Iechyd Da ~ Good Health

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————


Roeddwn i'n lwcus gyda'r tywydd .  Rhedais i yn gynnar yn y bore pan roedd y tywydd yn braf.  Roedd gweddill y diwrnod yn wlyb iawn, gyda glaw drwm am oriau.  Yn hwyr yn y prynhawn es i i'r pentref i fy hoff siop 'Iechyd Da'. Mae 'Iechyd Da' yn gwerthu pethau gwerthu pethau heb becynnu, ac rydw i'n gallu prynu cnau ayyb mewn bag papur.  Rydyn ni'n gweld mwy a mwy o siopau fel hon ac rydyn ni'n hapus iawn i gefnogi nhw.————— ————— ————— ————— ————— ————— —————


I was lucky with the weather. I ran early in the morning when the weather was nice. The rest of the day was very wet, with heavy rain for hours. Late in the afternoon I went to the village to my favorite shop 'Iechyd Da'. 'Iechyd Da' sells things without  packaging, and I can buy nuts etc in a paper bag. We are seeing more and more shops like this one and we are very happy to support them.

Comments
Sign in or get an account to comment.