Coch, Gwyn, Gwyrdd

Coch, Gwyn, Gwyrdd ~ Red, White, Green


Tynnais i'r ffotograff hwn o ffenestr y swyddfa rhag ofn doedd dim cyfle gyda fi i dynnu ffotograff arall cyn diwedd y dydd... Weithiau mae'r pethau yn rhy brysur. Rydw i'n hoffi'r golwg ystumedig o geir a gwrychoedd


I took this photograph from the office window in case I didn't have the opportunity to take another photograph before the end of the day ... Sometimes things are too busy. I like the distorted view of cars and hedge.

Comments
Sign in or get an account to comment.