tridral

By tridral

Mesur Cynnydd

Mesur Cynnydd ~ Measuring Progress

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————
Treulion ni'r bore gyda'n hathrawon, siarad am Drala Jong a phethau arall amrywiol. Cerddon ni ar hyd y pentir ym Mhenarth cyn dychwelyd i'w tŷ am ginio. Rydyn ni'n edrych ymlaen at lawer o waith araf a dyfal ar Drala Jong.  Rydyn ni'n gobeithio y bydd e'n dod rhywbeth pwysig am bobol yn y dyfodol.

Adref, mae Nor'dzin yn parhau gyda'r gorchudd gwely wedi'i wneud â hecsagonau wedi'u crosio.  Mae cynllun gyda hi nawr gyda diagram ar bapur graff hecsagonol.  Mae'n mynd i gymryd amser hir cyn mae'n gorffen  ond yna, fel Drala Jong, bydd e'n rhywbeth sy'n cael ei fwynhau gan genedlaethau'r dyfodol. 


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We spent the morning with our teachers, talking about Drala Jong and various other things. We walked along the headland at Penarth before returning to their house for lunch. We look forward to much slow and diligent work on Drala Jong. We hope it becomes something important for people in the future.

At home, Nor'dzin continues with the bed cover made with crocheted hexagons. She now has a plan with a diagram on hexagonal graph paper. It's going to take a long time before it is finished but then, like Drala Jong, it will be something that is enjoyed by future generations.

Comments
Sign in or get an account to comment.