tridral

By tridral

Gweithio ar y we

Gweithio ar y we ~ Working on the web

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Ar ôl gweithio ar y we yn y bore, daeth Nor'dzin a fi am dro o gwmpas Parc y Mynydd Bychan. Mae'n edrych fel mae'r cyngor yn gweithio ar y llwybrau yna.  Mae hyn yn dda iawn - rydyn ni'n meddwl mai'n arwydd bod mwy o bobol eisiau defnyddio'r parc.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

After working on the internet in the morning, Nor'dzin and I took a walk around Heath Park. It looks like the council is working on the paths there. This is very good - we think it's a sign that more people want to use the park.

Comments
Sign in or get an account to comment.