tridral

By tridral

Diwrnod crefft arall

Diwrnod crefft arall ~ Another craft day

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae nifer o bethau gyda ni i baratoi cyn i ni fynd i Bhutan, yn gynnwys dillad.  Roedd Nor'dzin yn gweithio ar wasgod Fwdhaidd gyda chordiau coch, gwyn a glas o gwmpas y llewys.  Roeddwn i weithio ar fy ngwregys. Rydyn ni'n meddwl ein bod ni wedi gorffen ein crefft nawr.  Felly rydyn ni'n gallu meddwl am ddechrau pacio...

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We have a number of things to prepare before we go to Bhutan, including clothes. Nor'dzin worked on Buddhist waistcoats with red, white and blue cords around the sleeves. I was working on my belt. We think we've finished our craft now. So let's think about starting to pack ...

Comments
Sign in or get an account to comment.