Diwrnod Olaf Prysur

Diwrnod Olaf Prysur ~ A Busy Last Day

(Kathmandu)

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Roedd ein diwrnod olaf yn Nepal yn brysur iawn - mae bob amser yn ymddangos fel hyn. Roedd rhaid i ni dalu am, a chasglu, llawer o bethau, ymweld â'r pwynt arian parod (sawl gwaith) ac yn gobeithio y y byddai popeth yn ffitio yn y cesys. Yn y diwedd talon ni ein dyledion i gyd ac yn pacio popeth i'n cesys - roedden ni'n falch am y lwfans 30kg.

Roedd e'n dda ymweld â rhai o'n hoff bobl a lleoedd.  Treulion  ni amser yn y parc gyda cherflun Padmasambhava ac ymwelon ni Tenzin yn ei siop dillad (roedd hi wedi gorffen y chuba) ac mae'r bobl sy'n peintio'r thangka i Nor'dzin.

Dwedon  ni 'Ffarwel' i Rinpoche a Khandro Déchen oedd yn hedfan i Doha yn gynnar i ni. 

Roedden ni gallu ymlacio am dipyn nes roedd e'n amser i ni fynd hefyd.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Our last day in Nepal was very busy - it always seems like this. We had to pay for, and collect, many things, visit the cash point (several times) and hope that everything would fit in the suitcases. In the end we paid off all our debts and packed everything into our cases - we were pleased about the 30kg allowance.

It was good to visit some of our favorite people and places. We spent time in the park with the Padmasambhava statue and we visited Tenzin in her clothes shop (she had finished the chuba)and the people who are painting the thangka for Nor'dzin.

We said 'Farewell' to Rinpoche and Khandro Déchen who were  flying to Doha earlier than us.

We were able to relax for a while until it was time for us to go too.

Comments
Sign in or get an account to comment.