tridral

By tridral

Bore cynnar a noson hwyr

Bore cynnar a noson hwyr ~ Early morning and late evening

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Roedd diwrnod hir ddydd Sadwrn.  Roedden ni cwrdd fel gr┼Áp o athrawon Bwdist yn ein llinach. Nid ydym yn cwrdd fel hyn yn aml iawn felly roedd e'n dda i wneud y gorau o'r dydd . Wnaethon ni dechrau gyda brecwast ac yn ddiwedd gyda phitsa yn y noswaith. Roedd llawer o drafodaethau ffrwythlon yn ystod y dydd.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Saturday was a long day. We met as a group of Buddhist teachers in our lineage. We don't meet like this very often so it was good to make the most of the day. We started with breakfast and then ended with pizza in the evening. There were many fruitful discussions during the day.

Comments
Sign in or get an account to comment.