tridral

By tridral

Tywydd yn caniatáu

Tywydd yn caniatáu ~ Weather permitting

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Roedd heulwen a chawodydd heddiw ac weithiau roedd y glaw yn drwm.  Roeddwn i'n lwcus pan roeddwn i'n cerdded i'r dre - roedd yr awyr yn las. Es i i gwrdd â Nor'dzin i brynu esgidiau rhedeg ac yn mynd i gaffi am bryd o fwyd. Roedd Nor'dzin yn dewis esgidiau rhedeg oherwydd rydyn ni'n mynd i redeg gyda'n gilydd ar y penwythnosau.  Rydyn ni'n edrych ymlaen at redeg ddydd Sul (tywydd yn caniatáu).

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

There were sunshine and showers today and sometimes the rain was heavy. I was lucky when I was walking to town - the sky was blue. I went to meet Nor'dzin to buy running shoes and go to a cafe for a meal. Nor'dzin was chossing running shoes because we're going to run together at weekends. We're looking forward to running on Sunday (weather permitting).

Comments
Sign in or get an account to comment.