Edrych ar bethau mewn ffordd wahanol

Penderfynais i gerdded i'r gwaith eto i lawr y ffyrdd swnllyd oherwydd ei fod e'n ffordd gyflymach i'r gwaith.  Mae'n wahanol i fy llwybr arferol trwy'r parc.  Mae'r ffyrdd yn brysur ac mor mor swnllyd gyda llawer o geir, un person y car, yn rhuthro neu mewn tagfa traffig, bob bore. Dydy e ddim yn ymddangos fel ffordd waraidd i fyw i fi. Rydw i'n edrych ymlaen at fod yn ôl ar fy meic eto.

Penderfynais i dynnu ffotograffau eto, yr un ffordd â ddoe, ond mewn lliw.  Unwaith eto roeddwn i orfodi fy hun i edrych ar bethau mewn ffordd wahanol ac unwaith eto roedd e'n ddiddorol iawn.

----------

I decided to walk to work again down the noisy roads because it was a faster way to work. It is different from my usual route through the park. The roads are busy and so so noisy with many cars, one person per car, rushing or in a traffic jam, every morning. It does not seem like a civilised way to live to me. I'm looking forward to being back on my bike again.

I decided to take photographs again, the same way as yesterday, but in colour. Once again I had to force myself to look at things differently and again it was very interesting.

Comments
Sign in or get an account to comment.