tridral

By tridral

Adnewyddu wedi'i gwblhau

Adnewyddu wedi'i gwblhau ~ Completed renovation

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Heddiw gwnaeth Nordzin gorffen gwaith ar yr Otoman.  Gwnaeth hi ddefnyddio gobennydd i ddarparu stwffin, a gorffennodd hi'r caead gyda rhywfaint o hen ddeunydd, rhuban a thaciau chlustogwaith. Rydyn ni'n meddwl ei fod e'n edrych yn dda nawr.  Mae e’n barod am yr hanner can blwyddyn nesa.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Today Nordzin finished work on the Ottoman. She used a pillow to provide stuffing, and finished the lid with some old material, ribbon and upholstery tacks. We think he looks good now. It's ready for the next fifty years.

Comments
Sign in or get an account to comment.