Cerdded y tir

Cerdded y tir ~ Walking the land

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Arhoson ni dros nos yn Drala Jong i gael brecwast gyda'n ffrindiau.  Cyn adawon ni, cerddon ni i lawr trac trwy goetir ar dir Drala Jong.  Mae'n dir hyfryd.  Rydyn ni'n teimlo'n lwcus iawn i gael lle fel hyn, ac rydyn ni'n edrych ymlaen at ymweld eto yn y flwyddyn newydd.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We stayed overnight in Drala Jong for breakfast with our friends. Before we left, we walked down a track through woodland on Drala Jong's land. It's lovely land. We feel very lucky to have a place like this, and we look forward to visiting again in the new year.

Comments
Sign in or get an account to comment.