tridral

By tridral

Chwythu swigod

Chwythu swigod ~ Blowing bubbles

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae tri diwrnod gyda Zoe gyda ni'r wythnos hon.  Rydyn ni'n casglu hi o'i chartref am naw a'i dychwelyd am bump. Rhwng amseroedd rydyn ni'n chwarae gyda hi, darllen storiâu, ac yn canu ac yn dawnsio.  Mae'n ddiwrnod llawn o waith!

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Zoe has three days with us this week. We collect her from her home at nine and return her at five. Between times we play with her, read stories, and sing and dance. It's a full day's work

Comments
Sign in or get an account to comment.