tridral

By tridral

Adlewyrchiadau Camlas

Adlewyrchiadau Camlas ~ Canal Reflections

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Aethon ni i Coryton i siopa ac yn mynd am dro yn y goedwig gerllaw. Cerddon ni i lawr i'r Warchodfa Natur Leol Camlas Morgannwg.  Roedd e wedi bod amser hir ers roeddwn ni wedi bod yna. I fi roedd e'n bedwar deg blwyddyn efallai. Roedd y tywydd yn braf ac roedd llawer o bobol yn cerdded wrth y gamlas ac yn mwynhau'r heulwen.  Mae teclyn newydd gyda Nor'dzin. Mae'n 'modrwy ddwbl' neu 'gimbal' am ei ffôn sy'n gadw e'n gyson pan mae hi'n tynnu ffotograffau.  Gweithiodd e'n dda iawn ac roedd hi'n mwynhau arbrofi gyda fe. Mwynheuon ni'n daith cerdded i lawr llwybr y gamlas ac rydyn ni'n gobeithio mynd yna eto'n fuan.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We went to Coryton to shop and went for a walk in the nearby forest. We walked down to the Glamorgan Canal Local Nature Reserve. It had been a long time since we had been there. For me it was maybe forty years. The weather was fine and many people were walking by the canal and enjoying the sunshine. Nor'dzin has a new gadget. It is a'gimbal' for her phone which keeps it steady when taking photographs. It worked really well and she enjoyed experimenting with it. We enjoyed our walk down the canal path and hope to go there again soon.

Comments
Sign in or get an account to comment.