tridral

By tridral

Bydded goleuni

Bydded goleuni ~ Let there be light

'Bydded goleuni, a goleuni a fu.' --Genesis 1:3

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Roeddwn ni'n gobeithio mynd allan heddiw ond roedd hi'n bwrw glaw trwy'r dydd a wnaethon ni weithio trwy'r dydd yn lle.

Mae llawer o bethau celf o gwmpas y tŷ fel yr un yn y llun.  Weithiau pan fyddwn ni wedi cael switsh neu soced wedi'i dynnu rydyn ni'n llenwi’r lle gyda rhywbeth diddorol. Yr yn hon yw model o eglwys gadeiriol ym Malta o un o'n teithiau yno.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We were hoping to go out today but it was raining all day and we worked all day instead.

There are lots of art objects around the house like the one pictured. Sometimes when we have had a switch or socket removed we fill the place with something interesting. This is a model of a cathedral in Malta from one of our trips there.

Comments
Sign in or get an account to comment.