Ffenestr, Drych, Adlewyrchiad

Ffenestr, Drych, Adlewyrchiad ~ Window, Mirror, Reflection

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Roedd y tywydd yn braf heddiw, felly mwynheais i gerdded i gyfarfod mewn adeilad milltir i ffwrdd.  Mae'r heulwen yn troi'r ffenestri i ddrychau ac maen nhw'n arddangos adlewyrchiadau'r adeiladau yn y dre. Rydw i'n hoffi'r ffordd mae golau yn chwarae gyda'n canfyddiad

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

The weather was nice today, so I enjoyed walking to meet in a building a mile away. The sunshine turns the windows into mirrors and they display the reflections of the buildings in the town. I like the way light plays with our perception

Comments
Sign in or get an account to comment.