Edrych ar y pysgod

Edrych ar y pysgod ~ Looking at the fish

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Heddiw oedd ein diwrnod olaf wedi'i drefnu yn gofalu am Zoe. Mae hi'n dechrau yn y feithrinfa ym mis Chwefror.  Ar ôl casglu hi oddi cartref aethon ni i'r Ganolfan ardd yn Radur lle gallai hi weld y pysgod lliwgar.  Arhoson ni cael brecinio a bwytodd Zoe yn dda iawn.  Yna aethon ni â hi i'n cartref i gysgu am ychydig o oriau. Ar ôl chwarae gyda hi am awr roedd hi'n amser iddi hi fynd adref. I ni roedd e'n ddiwedd mis prysur a llawen. Bydd e'n dda cael mwy o amser - ond byddwn hefyd yn colli gweld Zoe mor aml.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Today was our last scheduled day caring for Zoe. She starts at the nursery in February. After collecting her from home we went to the Garden Center in Radyr where she could see the colorful fish. We stayed for brunch and Zoe ate very well. Then we took her to our home to sleep for a few hours. After playing with her for an hour it was time for her to go home. For us it was the end of a busy and joyful month. It will be good to have more time - but we will also miss seeing Zoe so often.

Comments
Sign in or get an account to comment.