Glaw, a mwy o law

Glaw, a mwy o law ~ Rain and more rain

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Roedd rhaid i ni fynd allan i wneud tipyn bach o siopa yn y glaw. Rydyn ni'n hoffi ymweld ag 'Iechyd Da' lle maen nhw'n gwerthu pethau heb becynnu.  Rydych chyn gallu prynu cymaint rydych chi eisiau. Mae'r siop yn brysur ac rydyn ni'n meddwl ei bod hi'n edrych yn llwyddiannus.  Ar y ffordd adre aethon ni i lawr i weld y Taf ger Llandaf.  Mae hi'n eithaf uchel nawr.  Mwy o law a byddwn ni gweld lifogydd yma.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We had to go out to do a bit of shopping in the rain. We like to visit 'Iechyd Da' where they sell things without packaging. You are able to buy as much as you want. The shop is busy and we think it looks successful. On the way home we went down to see the Taff near Llandaff. It's pretty high now. More rain and we'll see floods here.

Comments
Sign in or get an account to comment.