Wrth eu ffrwythau yr adnabyddwch hwynt

Wrth eu ffrwythau yr adnabyddwch hwynt ~ You will know them by their fruits

(Matthew 7:16)

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Dyma Glyn.  Mae Glyn wedi bod wedi bod yn danfon ffrwythau a llysiau i ni am lawer o flynyddoedd.  Mae Glyn yn gweithio ar ei ben ei hunan, yn prynu ffrwythau a llysiau yn y farchnad bob dydd ac yn llwytho ei fan e i ymweld ei gwsmeriaid yn yr ardal.  Bron bob dydd Gwener, mae'n gyrru ei fan bron i'n drws.  (Y dyddiau hyn dyma'r unig ffordd rydyn ni'n gwybod ei bod hi'n ddydd Gwener...). Rydyn ni'n gallu dewis beth bynnag rydyn ni ei hoffi, ym mha bynnag faint.  Mae'n dipyn bach hen fasiwn ond mae'n gyfleus iawn. Mae Glyn bob amser yn siriol ac mae'n dda i weld e bob wythnos. Rydyn ni'n gobeithio i weld e yma am lawer o flynyddoedd mwy.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

This is Glyn. Glyn has been delivering fruit and vegetables to us for many years. Glyn works alone, buys fruit and vegetables at the market every day and loads his van to visit his customers in the area. Almost every Friday, he drives his van almost to our door. (These days it's the only way we know it's Friday ...). We can choose whatever we like, in whatever size. It's a bit old fashioned but very convenient. Glyn is always cheerful and it's good to see him every week. We hope to see him here for many more years.

Comments
Sign in or get an account to comment.