tridral

By tridral

Gofal ac atgyweirio

Gofal ac atgyweirio ~ Care and repair

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Roedd hi'n ddiwrnod meddygol heddiw - deintydd yn y bore ac awdiolegydd yn y prynhawn.  Cymaint o fenywod yn edrych i mewn lleoedd yn fy nghorff.  Roedd hi'n ddoniol pan roedd y deintydd yn drilio a llenwi fy nannedd ac yn siarad gyda'i chynorthwyydd am dyllau yn y ffordd.  Ddoeddwn i ddim yn meddwl bod fy nannedd mor ddrwg â hynny.  Roedd yr apwyntiad gyda'r awdiolegydd yn ddiddorol. Roeddwn i eisoes yn gwybod y byddai angen cymhorthion clyw arnaf.  Roedd yr awdiolegydd yn drylwyr iawn ac roeddech chi'n teimlo eich bod chi'n derbyn gofal, nid yn unig cwsmer ond yn glaf. Bydd gen i gymhorthion clyw yn fuan ac yna bydda i'n gwybod beth rydw i wedi bod ar goll.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

It was a medical day today - a dentist in the morning and an audiologist in the afternoon. So many women looking into places in my body. It was funny when the dentist was drilling and filling my teeth and talking to her assistant about potholes. I didn't think my teeth were that bad. The appointment with the audiologist was interesting. I already knew that I would need hearing aids. The audiologist was very thorough and you felt cared for, not only a customer but a patient. I'll have hearing aids soon and then I'll know what I've been missing.

Comments
Sign in or get an account to comment.