Diwrnod dan do

Diwrnod dan do ~ Indoor day
————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Treulion ni'r diwrnod dan do yn gweithio.  Gwnaethon ni cael cyfarfod dros 'Skype' am fusnes elusen am ddwy awr yn y bore.  Yn y prynhawn treulion ni oriau yn didoli llawer o lyfrau - a bydd llawer o lyfrau na fyddwn ni'n eu darllen eto yn mynd i'r siop elusen.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We spent the day indoors working. We met over Skype for charity business for two hours in the morning. In the afternoon we spent hours sorting lots of books - and many books we won't read again will go to the charity shop.


(Indoor in Welsh is 'dan do', literally 'under roof')

Comments
Sign in or get an account to comment.