tridral

By tridral

Y fainc a'r pwll

Y fainc a'r pwll ~ The bench and the pool

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Roedd e'n dda i eistedd wrth y pwll eto.  Rydw i'n meddwl bod y tywydd yn cynhesu - tipyn bach o leiaf. Rydw i'n dal yn arbrofi gyda ffotogyfosodiad. Mae rhai o syniadau gyda fi - ond mae'r broses yn cymryd amser.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

It was good to sit by the pool again. I think the weather is getting warmer - at least a little. I'm still experimenting with photomontage. I have some ideas - but the process takes time.

Comments
Sign in or get an account to comment.