Taith gerdded lluniau

Taith gerdded lluniau ~ Photo walk

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae'r diwrnodau yn pasio yn gyflym iawn - maen nhw'n dweud bod hyn yn digwydd wrth ichi heneiddio - ac weithiau mae'n teimlo fel nad oes digon o oriau yn y dydd. Wel, am wn i mae digon o oriau yn y dydd, ond mae rhaid i ni ddewis beth i wneud gyda nhw.

Doedden ni ddim wedi mynd allan am ddiwrnodau felly heddiw aethon ni am daith gerdded lluniau i weld beth y gallen ni ei weld. Mae'n ddiddorol bob tro i fod allan gyda rhywun arall ac yn stopio pan maen nhw'n stopio ac i weld beth maen nhw wedi sylwi. Mae'n fel mae pedwar pâr o lygaid gyda chi.

Rydw i'n hoffi adlewyrchiadau ac ystumiadau eraill, felly roeddwn i hapus i weld y goeden hon wedi'i adlewyrchu mewn sgrin wynt.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

The days pass very quickly - they say this happens as you get older - and sometimes it feels like there are not enough hours in the day. Well, I suppose there are plenty of hours in the day, but we have to choose what to do with them.

We hadn't gone out for days so today we went for a photo walk to see what we could see. It's always interesting to be out with someone else and stop when they stop and see what they've noticed. It's like you have four pairs of eyes.

I like reflections and other distortions, so I was happy to see this tree reflected in a windscreen.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.