Llen y nos

Llen y nos ~ The curtain of night

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Tra mae'r amser yn pasio yn gyflym, rydw i'n meddwl fy mod i'n myn yn arafach. Mae gwaith pum munud yn cymryd y rhan fwyaf o'r dydd - wel, heddiw o leiaf fe wnaeth. Roeddwn i'n codi polyn llenni pren, gwaith syml, ond roedd e'n cymryd llawer o amser. Does dim ots, mae'n i fyny nawr.

Ar ddiwedd y dydd roedd machlud haul gwych. Roeddwn i yn y llofft, lle mae'r ffenestri yn gallu adlewyrchu'r awyr.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

While time is passing quickly, I think I'm going slower. Five minute work takes most of the day - well, at least today it did. I was putting up a wooden curtain pole, simple work, but it was time consuming. It doesn't matter, it's up now.

At the end of the day there was a great sunset. I was upstairs, where the windows can reflect the sky.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.