tridral

By tridral

Teg edrych tuag adref

Teg edrych tuag adref ~ It's good to look towards home

Cowbois Rhos Botwnnog - Teg Edrych Tuag Adref

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Cawson ni gychwyn yn gynnar yn y bore. Gyrrodd Thrinlé fi yn ôl i Gaerdydd cyn mynd ymlaen i ymarfer feiolin ym Mryste. Mae e wedi bod yn enciliad da iawn ond mae'n dda hefyd i fod yn ôl adre gyda Nor'dzin.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We had an early start in the morning. Thrinlé drove me back to Cardiff before going on to a violin practice in Bristol. It's been a really good retreat but it's also good to be back home with Nor'dzin.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.