tridral

By tridral

Tocio'n drwm

Tocio'n drwm ~ Heavy pruning

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae'n teimlo fel roedd mis Mawrth yn fis hir iawn.  Mae e wedi bod llawer o newidiadau dros y byd mewn un mis - mae'n teimlo fel oes. Rydw i'n meddwl yn byddwn ni'n addasu i'r sefyllfa newydd, ond dydy'r byd ddim yn mynd yn ôl i'w hen fyrdd - rydw i'n si┼Ár. Darllenais i erthygl feddylgar gan Matthias Horx 'The Post Corona World' - mae e'n gweld pethau da yn dod o'r trychineb.

Yn y cyfamser mae ein bywyd yn parhau.  Mae llawer o waith i wneud yn yr ardd a nawr mae dau ohonon ni i edrych ar ôl yr ardd rydyn ni'n gwneud tocio'n drwm iawn.  Heddiw torrais i goeden celyn i lawr. Dechreuais i i docio fe ond yna penderfynodd Nor'dzin roedd rhaid iddo fe fynd. Mae llawer o wastraff yr ardd gyda ni nawr ac rydyn ni'n llosgi fe ychydig ar y tro.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

It feels like March was a very long month. There have been a lot of changes around the world in one month - it feels like a lifetime. I think we'll adapt to the new situation, but the world isn't going back to its old ways - I'm sure. I read a thoughtful article by Matthias Horx 'The Post Corona World' - he sees good things coming from the disaster.

In the meantime our life continues. There is a lot of work to do in the garden and now there are two of us to look after the garden we are doing very heavy pruning. Today I cut down a holly tree. I started to prune it but then Nor'dzin decided it had to go. We have a lot of garden waste now and we are burning it a little at a time.

Comments
Sign in or get an account to comment.