tridral

By tridral

Un peth yn arwain at un arall

Un peth yn arwain at un arall ~ One thing leads to another

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Aethon ni allan i'r ardd i wneud tipyn bach o docio. Roedd rhaid i ni glirio gordyfiant cyn trwsio'r sied. Ond pan roeddwn ni wedi torri trwodd ffeindion ni yr oedd e'n pydru.  Felly ein syniad i drwsio'r sied arweiniodd i ni dechrau ei ddymchwel.Mae gwastad rhywbeth i'w wneud. ...

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We went out into the garden to do a little trimming. We had to clear overgrowth before repairing the shed. But when we had broken through we found it rotting. So our idea to repair the shed led us to start demolishing it. There's always something to do ...

Comments
Sign in or get an account to comment.