tridral

By tridral

Pen-blwydd Hapus (un diwrnod cynnar)

Pen-blwydd Hapus (un diwrnod cynnar) ~ Happy Birthday (one day early)

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Yfory (2il mis Ebrill) yw fy 60ain Pen-blwydd, ond heddiw oedd y diwrnod yn fwya cyfleus i bawb yn y teulu. Roedd diwrnod hapus iawn. Coginiodd Nor'dzin pryd blasus a threulion ni'r prynhawn yn archwilio'r ardd  gyda Sam.  Gwnaeth e fwynhau'r gwylio’r penbyliaid yn y pwll. Roedd diwrnod syml a llawenydd.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Tomorrow (2nd April) is my 60th Birthday, but today was the most convenient day for everyone in the family. There was a very happy day. Nor'dzin cooked a tasty meal and spent the afternoon exploring the garden with Sam. He enjoyed watching the tadpoles in the pond. There was a simple day and joy.

Comments
Sign in or get an account to comment.